Tortoj

Tia estas la nia, homa antaŭdestino – tutan vivon labori. Por plezuro oni donis al ni peceton de vivtempo.

Sed kion fari – kiom, tiom!

Tamen la homoj baldaŭ komprenis, ke estas kion fari por beligi sian vivon. Jen:

–         se vi laboras per abomeno kaj malico, via vivo estos nigra kaj malfeliĉa, ĉiam vi estos malkontenta;

–         se vi faras sian laboron apatie kaj enue, via vivo ne estos interesa kaj vigla;

–         se vi en ĉio serĉas kontentiĝon, vi ĉiam estos bonstata!

Bonan ekzemplon mi havas – mia virtuala bulgara amikino simpliblue.

Kiel ĉia dommastrino kaj patrino, ŝi periode devas prepari ion dolĉan okaze de hejma festotago. Klopodplena laboro! Kompreneble, plej facile estas viziti magazenon. Sed kie restas la propran bonrilaton?

Do, ŝi ĉiam preparas specialan torton por la okazo. Jen la tortoj de la lastaj kelkaj da jaroj – pri ili malnecesas paroli, nur povas revi, glutante… 🙂 :

http://www.ipernity.com/doc/lagrafo/album/194167/show

Rigardante tiujn artverkaĵojn mi pensas por mi – ĉu vi ellaboras torton, ĉu konstruas domon, ĉu skribas romanon aŭ semas ĝardenon – se vi enigas sian animon ĉiuj vidos tion!

Kaj se estas lerteco kiel aldono…

…………..

Rim. Ĉio montrita estas ellaboraĵo de lertaj manoj de simpliblue.

World Cup

La Mondo ĵus kuniĝis en unu loko.

Profitu okazon, gehomoj!

Direktu vian bonintencon al la homaro!

Bulgaroj protestas kontraŭ bulgara Guantánamo

En vilaĝo Busmanci apud Sofio ekzistas tiel nomita “Domo por provizora enigo de fremduloj”. Nun la bulgaroj nomigas ĝin “Bulgara Guantánamo”. Kaj estas tute pravaj – la fremduloj vivas en tro malbonaj cirkonstancoj, po 20 personoj en ĉambro, sen kia ajn sanitara helpo.

La fremduloj – inter kiuj gravedulinoj kaj patrinoj kun idoj – estas en proceduro por disponigo de elmigrinta statuto. Samtempe ili estas fermitaj en malliberejo sen iaj rajtoj kaj komunikecoj.

Kelkaj drastaj okazoj lastatempe elverŝiĝis la glaso. Hodiaŭ (dimanĉo) apud la “domo” estiĝis protesto kontraŭ nehumana proprajuĝa malliberigo de senkulpaj homoj.

La protesto estis sangmakulita. La grupo je 15 kapuĉkamuflitaj neonaciistoj atakis tramon en kiu veturis partoprenantoj de protesto. Kelkaj da junuloj estas en hospitalo, al unu el ili devis fari 4 kirurgiaj operacioj por savi el morto. La polico jam malkaŝis kaj arestis 2-n el batemuloj.

Jen kelkaj da fotoj.


Internacia Tago de Biologia Diverseco

Hodiaŭ estas Internacia Tago de Biologia Diverseco .

Oni povas diri defakte “tago de evoluo de la Vivo”-n. Ja ni, la homoj, ankaŭ estas parto de biologia diverseco.

Vi malkonsentas? La Homo estas io speciala, ununura?

Vere, tiel diras ĉiuj teorioj de la origino de l’homaro – kaj religiaj, kaj filozofiaj.

Kompreneble, mi ne estas la stultulo, kiu refutos la Grandsaĝulojn! Tiom pli, ke pensado kaj kreado estas kapablecoj, kiuj metas homojn multe antaŭ ĉiuj aliaj.

Do, mi nenion diros. Mi nur montros kaj vi uzu vian “plej kompleksa koniga psika procedo” (kiel estas skribita en Vikipedio pri pensado). 🙂

http://picasaweb.google.com/vaskonst/BiologiaDiverseco#slideshow/5474153506934605970

Frenezaj kapoj

Kia kapo tia ĉapo – diras bulgara proverbo.

”Frenezaj kapoj“ nomas nia popolo strangan kategorion homojn.

Homoj kiel ĉiuj, ĉe ili ĉio estas en ordo, sed jen vi ekscias, ke ili faris aferon kiun ne povas allasi la kapon de normala homo. Tutfinas ili kaj “nek cepon manĝis, nek cepon flaris” – kiam vi demandas, ili surpriziĝas “Kio neordinare?”. Kaj rikanas kontente.

“Diversspecaj frenezuloj troviĝas ĉie” – diros vi – “psikiatra malsano, Dio gardu nin! Pri kio ni parolu”.

He, ne! Alion mi priparolas, forrestu ni frenezulojn, trokuraĝulojn, ekscesulojn kaj idealistoj-savantojn de la Mondo, al kiuj ĉiuj aplaŭdas, sed de distance…

Frenezaj kapoj estas tute diversaj. Kiel regulo:

–         iliaj plenumecoj estas eksciitaj postfakto kaj ne estas atenditaj;

–         ĉiam la risko estas super 80%;

–         ili tute ignoras tiun riskon kiel ebleco;

–         en 99.9% de la okazoj ĉio finas normale. Ne feliĉe, sed ĝuste normale – kvazaŭ la risko mankas!

Se iu povas diri al mi kiel estiĝas tiel!

Mi ne povas, malgraŭ ke mi kaj mia familio estas el tia kategorio (mi eble rakontos estonte iomete).

Tion, kion mi povas diri estas, ke neniam nenia risko eĉ hipoteze estis en niaj kapoj antaŭe. L’avertoj de saĝaj normalaj homoj forsaltis de ni kiel pilketoj por surtabla teniso.

Ni simple sciis, ke ĉio estos orde. Kaj ĉiam ĝi estis!

Strangaj homoj!

Mi komprenas ke mia skribaĵo ankaŭ aspektas iom freneza. Por klarigi vin jen kelkaj fotoj el http://smile-bg.com/snimki/hora/

esperiguloj

la komenco

mia nepo Vasil (mia foto)

kaj aliaj…

Kantoj

kiuj emocias min jam dum jardekoj

 Moskvanoj http://www.youtube.com/watch?v=deyWjoNSAN0

En kampoj apud Visla* dormema
Kuŝas en humida tero
Serjoĵko el Malaj Bronoj
Kaj Vitko el Mahavoj**

Kaj ie en multehoma Mondo
Jaron post alia
Solaj en senhomaj loĝejoj
Ilia patrinoj ne dormas.

Ili ne estos kun amikoj
Sen ili projekcias kino
Iliaj koramikinoj
Delonge estas edzinigitaj

En kampoj apud Visla* dormema
Kuŝas en humida tero
Serjoĵko el Malaj Bronoj
Kaj Vitko el Mahavoj**

Sed memoras Mondo savita,
Mondo eterna, Mondo viva
Serjoĵko el Malaj Bronoj
Kaj Vitko el Mahavoj…

* Granda pola rivero
** Rusaj nomoj kaj kvartaloj en Moskvo

Sur la sennoma monteto http://www.youtube.com/watch?v=VTL7lH-Z6YY

La arbaro fumis apud la monto
Kaj la sunsubiro brulita kun ĝi.
Ni restis nur tri
El dek ok knaboj
Kiom multe da bonaj amikoj
Mortkuŝis en mallumo
Apud la nesciata vilaĝo
Sur la sennoma monteto

Lumas, falante, raketo
Kiel finbrulanta stelo
Kiu eĉ foje vidis tion
Li neforgesos iam.
Li neforgesos, malforgesos
Ĉi sturmojn furiozajn –
Apud la nesciata vilaĝo
Sur la sennoma monteto

Mi ofte sonĝas ĉi knabojn
Amikoj de miaj militaj tagoj
Terkabanon nian etan,
Brulpinarbon super ĝi.
Kvazaŭ mi denove kunkune ilin
Staras sur la fajrlinio
Apud la nesciata vilaĝo
Sur la sennoma monteto

Gruoj http://www.youtube.com/watch?v=M-i8-gmHl8o

Ŝainas al mi iufoje ke la soldatoj
Ne revenitaj de sangverŝaj kampoj
Ne sur nia tero mortkuŝis iam
Sed aliiĝis en blankaj gruoj.
Ili ĝisnune ekde tiuj antaŭlongaj tempoj
Flugadas kaj birdvokas nin
Eble tial ni ofte malĝoje
Silentas rigardante al ĉielo?

Flugas, flugas sur ĉielon kojno laca
Flugas en nebulo fintagon
Kaj en tiu ordo eta estas intervalo
Eble tio estas loko por mi.
Estos tago kaj kun grua birdaro
Mi ekflugos en simila nebulego
El sunĉiele birde alvoki
Ĉiuj vin, kiujn lasis sur la tero…

Ŝainas al mi iufoje ke la soldatoj
Ne revenitaj de sangverŝaj kampoj
Ne sur nia tero mortkuŝis iam
Sed aliiĝis en blankaj gruoj.

Al ni estas necesa nur venko http://www.youtube.com/watch?v=xETmyVug3JM

Ĉi tie  birdoj ne pepas,
Arboj ne kreskas
Kaj sole ni ŝultro-ĉe-ŝultro
Enplantiĝas teron.
Fajras kaj turniĝas la planedo,
Sur nia patrujo – fumo.
Kaj do, al ni necesas venkon,
Unu por ĉiuj.
Ni senmarĉandios!

Refreno:
Nin embuskas mortokaŭza pafado
Sed senforta estas ĝi!
Duboj for:
Ekiras nokte
La sola
Deka nia
Surbordiĝa bataliono.

Tuj kiam batalo finas
Aŭskultas sekvantan ordonon
Kaj leterportisto freneziĝas
Serĉante nin.
Supreniĝas ruĝa raketo,
Pafadas kruele mitralo.
Kaj do, al ni necesas venkon,
Unu por ĉiuj.
Ni senmarĉandios!

Refreno

De Kursk kaj Orel (rusaj urboj)
La milito venigis nin
Ĝis la malamikaj pordoj –
Tiaj, amiko, aferoj…
Iam-ajn ni ekmemoros tion
Kaj ni mem malveros.
Sed nun al ni necesas venkon
Unu por ĉiuj.
Ni senmarĉandios!

La Sancta milito! http://www.youtube.com/watch?v=gWs1HS2x21A

Leviĝu lando grandega
Leviĝu por mortbatalo
Kontraŭ faŝista forto malluma
Kontraŭ malbenita hordo.

Furiozeco grandanima
Kolerbolu kiel marondego –
Estas milito popola
La Sankta milito!

_____________________

P.S. Mi ne estas poeto kaj sperta esperantisto. Pardonu miajn erarojn!

La tekstoj estas nur por kompreni enhavon – vi ne povos kanti esperante.

День Победы (Tago de la Venko)

День Победы (Tago de la Venko) – la tago, kiu sanĝis la sorton de Eŭropo, ankaŭ de la Mondo. La tago de la venko sur faŝismo!

Nun tolerema Eŭropo nomas ĝin Tago de Eŭropo…

Ĉi tago fundamentis ankaŭ mian vivon.

En la sekvontaj linioj nur persona paĝeto-memoraĵo.

La aŭtuno de la 44-a jaro. La Ruĝa Armeo jam delonge estis en Bulgario, sed  ni, loĝantoj de monta urbeto Triavna, ankoraŭ ne vidis rusan soldaton.

Komencon de la oktobro subite disvastiĝis onidiro – de la fervojstacio el veturilaro malsuprenigis tre malsanan rusan oficiron kaj flegistino.

Estis vere.

Kaj finfine ili evidentiĝis ĉe ni hejme. La oficiro estis en delira stato pro alta temperaturo.

En nia hejmo ili restis ĝis la resaniĝo de Geogij Valerieviĉ. Forveturis kiel niaj amikoj. Miaj gepatroj interkorespondadis kun Geogij Valerieviĉ ĝis septembro 45-an, kiam alvenis la lastan leteron de la fronto de Manĝuria. Alveno de leteroj subite ĉesiĝis, bedaŭrinde…

Jes, por la rusoj la milito ne finis post la День Победы!

Mi bone memoras Geogij Valerieviĉ – li emis okupi sin pri ni, infanoj. Mian fratinon li nomis “ĉasaviadilo” – ŝi rapidege kaptadis ĉion, kio ne devas! 🙂 Li estis el Siberio, sian filon li malvidis 5 jarojn. De lia lasta letero estas komprenebla, ke li vizitis sian domon preterpasante al alia batalkampo.

Mi havas nur 2 fotojn, faritaj post la resano de Geogij Valerieviĉ, antaŭ ilia alveturo. Ilin kaj kelkajn liajn leteroj vi povas vidi.

Guteto en la oceano nomita La Dua Monda Milito…

Homoj, mi salutas vin kun День Победы! http://www.vbox7.com/play:840f6842

Iliaj nomoj:

Кемеровская область. Город Ленинск – Кузнецкий. Ул. Энгельса, д.№ 30. Макарову Георгию Валериевичу

Москва. Сретенка  Мало головин, переулок дом 14 ком 12 Перовой Марии Ярхиповне

_________________________________
Kelkaj kantoj de tiu epoko.

Ridante, ek…

Ĉe Andy en ipernity mi vidis tre amuzan filmeton kie estas filmita unika okazintaĵo.

Vere gaiĝita, mi decidis montri ĝin al miaj bulgaraj amikoj por ke ili ankaŭ amuziĝas.

Ĝis kiam mi serĉis ligilon por neipernityuloj kaj trarigardis kelkfoje la filmeton, en mia kapo alvenis neinvititaj pensoj kaj diversaj demandetoj. Kaj mi decidis sciigi vin, jen:

–                          Ĉu bravulo devas esti por tia aventuro aŭ havi sufiĉe frenezaĵpretan kapon? *

–                          Kial la virbovo atakas furioze sed tuj post kiam la homo falas ekatentas ne vundi lin? Se vi enrigardas atente, vi rimarkis, ke la taŭro eĉ atentas ne treti lin…

–                          Ĉu estas eble, ke la besto (virbovo) povas rezoni kaj aliformi siajn agojn laŭ cirkonstancoj? Atentu – ĝi ne penas kornobati, sed atente traŝovas sian kornon en pantalono. Kiam la kontraŭulo estas danĝera, jen kiel kontraŭagas la taŭroj

Mi disponigas al vi respondi mem, miajn respondojn ne skribos. 😉

Sed mi deklaras:

Mi aplaŭdas la taŭron, li trovis plej ĝustan solvon! Ne ekzistas pli efika maniero forkurigi viron. 🙂

_______________________

El bulgarlingvaj komentoj:

  • Miajn estimojn al la virbovo! Atentu – ĝi malkontentiĝas per la pantalono, sed precise demetas ankaŭ kalsonon! Kaj pendigas ĝin al sia korno por ke estu videblaj de ĉiuj. 🙂
  • Tio ĉi ne estas elmontriĝo de neinteligenta estaĵo! La taŭro bone scias kion fari kaj kiel!

_________________________

* Kion mi deziras diri – en  “frenezaĵ kapoj”… 🙂

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson, facile estas:

Eta maloportuneco de signaĵemo

Multe en malmulte

Iuj homoj multe emis la vortojn, pro tio komencis skribi ek la unua ĝis la lasta litero ĉiujn vortojn, kiuj venis en iliajn kapojn, unue sur la papero, sekve sur la muroj, speguloj kaj siaj kalsonoj. La vortoj finiĝis, pro tio ili repetis ĉion denove de mal al antaŭe, de la lasta ĝis la unua litero. Kiam ili finis, ne restis eĉ unu vorto ŝateminda.

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Infanoj!

Ili estas morgaŭaj homoj. Sen ili malestos la homaro.

Salutojn, karaj gesamideanoj de la tuta mondo!

Mi adresas min al vi tiel ne pro tio, ke ni praktikas esperanton. Sed pro tio, ke ni ĉiuj estas unuanimaj pri unueco de la homaro.

Kio signifas, ke ĉiuj homaj aferoj interesigas nin, sengrave el kie ili venas. Bona baldaŭa ekzemplo estis la eventoj en Irano.

Nun mi alvokas helpon.

Ne por mi sed por bulgaraj infanoj.

Mi rapidas manifestiĝi – pri mono mi eĉ ne parolu!

Jen pri kio oni diras:

Ekzistas terura malsano – lymphoid leukemia. Teruriga, ĉar kunbatas etajn infanoj neatendite. Kaj ekestas infero por ili kaj iliaj gepatroj kaj proksimuloj…

Feliĉe, nun ĝi estas kuracebla. Malfacile, longtempe (ĉirkaŭ 1.5 jaro), sed kuracebla. Du kuraciloj necesas por vivo – Asparaginase kaj Puri-Nethol. Sen ili – morto!

La malsanuloj ricevis ilin senpage laŭ bulgaraj leĝoj. Ĝis antaŭ unu jaro. Nun ili eĉ page ne povas trovi – la ŝtataj altranguloj ne kontraktas importon pro financa galimacio, decidinte ke problemo ne estas grava, ja koncernas nur 80 infanoj jare! Estas malfacile ekkredi, ĉu ne? Daŭrigi la legadon

Bulgaraj najtingaloj

Bulgara popola kanto flugas en la eterneco

En “Sakŝalmo” mi promesis rakonti pri bulgara kanto, kiu flugas en la kosmo.

Je la 1977 j. estis lanĉataj kosmoŝipoj Voyager 1 kaj 2, kiuj trapasis la orbiton de Plutono en 1990 kaj forlasis la Sun-sistemon en novembro 2004 j.

En ili NASA lokis ambician mesaĝon – speco de tempa kapsulo, celita komuniki rakonton de nia mondo al eventualaj eksterteruloj.

La Voyager mesaĝo estas portata de 12-cola oro-tegita kupra disko enhavanta elektitajn sonojn kaj bildecajn  imagojn, elektitaj por ilustri la diversecon de la vivo kaj kulturo sur la Tero. La enhavo de la disko estis elektita por NASA de komitato prezidita de Carl Sagan de Cornell Universitato. En ĝi estas kolektitaj 115 imagoj, aro de naturaj sonoj kaj muzikaĵoj el diversaj epokoj kaj terkulturoj kaj salutoj je 55 lingvoj. Inter ili ankaŭ bulgara folklora kanto “Izlel je Deljo Hajdutin”, elkantita de fama bulgara popolkantistino Valja Balkanska.

Jen la kanto:

Valja Balkanska

La ora gramofondisko

La elekto de bulgara kanto kaj kantistino ne estas hazarte. Dum multaj dekjaroj bulgaraj voĉoj estas famaj en la mondo. Multe oni povas skribi, sed nun mi proponas al vi nur kelkajn interpretojn de diversaj interpretantoj.

Agrablan aŭskultadon!

London Bulgarian Choir @ BBC 2006 Choir of the Year Final

Le Mystere des voix Bulgares – Bulgarian choir 3 songs

Theodosii Spassov and Le Mystere des Voix Bulgares

Kaj en fino la mian amatŝatatan kanton “Lale li si,zyumbyul li si” (“Ĉu vi tulipo estas, hiacinto estas?”

“Philip Koutev” Choir – “Lale li si,zyumbyul li si”

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Online

Mi vekiĝas, etendiĝas, sed al mi estas iel ĝene. Kvazaŭ io ĉirkaŭŝvebas. “Ĉu la vetero ŝanĝiĝas kaj influas al miaj maljunaj ostoj?” pensas mi.

Malfermante fenestron mi ekrigardas ekstere. Ĉio ŝajnas en ordo – l’aero estas freŝa, la suno estas aperonta. Kaj tamen io ne estas kiel devas esti, mi sentas.

Subite mi konscias: eĉ unu person ne estas vidata! Nek sur la strato, nek en la fenestroj vidalvide, nek en magazenoj malsupre. Kaj nenia sono aŭskultas, nenia aŭto trapasas.

Kio fariĝas? Ĉu la urbestro ordonis ĉiuj urbanoj forlasi Sofion por lavi ĝin kaj mi ne havis konon pri tio? Sed tiaokaze estus videbla iu specialvestita kiu kolektas gapemuloj kiel mi.

Ne estas tio.

Plu nenia penso alvenas min kie homoj povas malaperi.

Mi ekfunciigas la komputilon por ekscii ion, ke la formikoj surrampis mian dorson…

La mia malnoveta maŝino varmiĝas malrapide, mi frapetas malpacience. Finfine alklakas piktogramon de Opera.

Kaj tuj mia kato Milĉo, dormanta sur la planko, supresaltis per la kvara piedegetoj, ekkuregis kaj sin kaŝis en sia plej certa kaŝejo.

Ĝis kiam mi, surprizita, alrigardas kio ektimis lin, en la ĉambro ŝajne kirlovento ĉirkaŭturnas. En la monitoro – ĥaoso, nenian bildon povas percepti, al ĉiuj direktoj sinpelas surskriboj kaj bildimaĝoj. Kaj ia homsvarmo – ŝajne miliono da homoj parolas samtempe!

Mi rigardas malkomprenanta kaj ektimigita. Mi havas senton ke tuj el monitoro elŝutiĝos amaso da homoj. Kia estas tiu fenomeno, kio fariĝas, ĉu aliteranoj konkeras Sofion?!?

Subite ekbriis al mi: ĉiuj sofianoj enretiĝis kaj estas online!

………………

Surverŝita ŝvinton mi vekiĝis. Ĉifoje efektive.

Fi, kia terursonĝo, he!

Etendiĝante, mi etendas manon al la komputilo…

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Martfadenoj de Avino Marto

Pri la plej bondezirema bulgara festotago Baba Marta (Avino Marta – la 1-an de marto) mi skribis pasintjare.

Nun mi denove elkore deziras al vi estu sanaj, helruĝaj kaj feliĉaj!

Jomete frue, ĉar mia bondeziro estas pli speciala – nepovanta ornamigi vin per martfadeno mi proponas vi mem fari tian kaj ornamiĝi por sano, feliĉo kaj amo. Ellaborado estas facila – vi mem vidos.

 

Martfadeno – braceleto

Por vi estos necesaj:
metalfadeno (drato), cilindroforma aĵo (ekz. senodorigilo) ĉirkaŭ kiu volvi draton, ruĝaj kaj blankaj vitroringetoj (du el ili pli grandaj) kaj tenajlo.

  1. Volvu draton 3-4foje ĉirkaŭ la cilindroforma aĵo. Faldu per tenajlo unua flanko de drago (rigardu foton).
  2. En alia flanko surfadenigu 1 vitroringeton, sekva 1 grandan kaj ĉiujn ceterajn.
  3. Finu denove per granda kaj malgranda vitroringeto.
  4. Faldu la duan flankon de grado por ke vitroringetoj ne povas elfadeniĝi.

Martfadeno – braceleto estas preta!

Ĉi ellaboraĵo estas el bulgarlingva blogo. En ĝi havas multenombrajn interesaĵojn – ĉiam klare ilustritaj. La traduko per tradukilo sufiĉos se vi dezirus provi…  🙂

 

Sakŝalmo (гайда)

Unu el plej popularaj bulgarpopolaj muzikinstrumentoj estas sakŝalmo (muzikŝalmo, sakfluto). Pri la muzikinstrumento vi povas legi en Vikipedio.

Oni havas informojn pri la sakŝalmo en niaj lokoj ankoraŭ de unua jarcento antaŭ Kristo. En vivmaniero de la bulgaro ĝi estis grandsignifa – akompanis ĉiun gravan eventon en lia vivo.

La plej disvastigitaj popolaj muzikinstrumentoj en Bulgario estas sakŝalmo, ŝalmo (kavalo) kaj guzlo. En diversaj partoj de la lando ilia rangordo estas diversa. Sakŝalmo estas speciale preferata en Rodopoj dum jarmilon ĝisnune.

Nuntempe inter plej popularaj popolmuzikaj grupiĝoj estas “100 sakŝalmoj” (100 каба гайди, 100 kaba gajdi) – ege originala orkestro. Sakflutistoj estas diversaĝaj – de infanoj ĝis avoj! Precipe viroj, ili kuniĝas incidente ludi je grandaj festotagoj – ĉiam sub libera ĉielo.

Mi plezure (kaj iomete kun fiereco 🙂 ) prezentas al vi interpretoj de “100 sakŝalmoj”. Mi esperas, ke vi eksentos la spiriton de mia popolo kaj niaj montanoj.

Agrablan aŭskultadon!

Sakŝalmo

Sakflutisto

100 sakŝalmoj

Majstra solo

Mi daŭros ĉi serion. Sekvonta rakonto – pri bulgara kanto, kiu flugas en kosmoso…

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Kuriozaĵo

Antaŭ kvar monatoj mi metis “Flag Counter”-n en miaj blogoj – bilgarlingva Графът kaj ĉi-tiu esperantlingva.

Por mi estis interese sciiĝi el kiuj mondlandoj oni vizitadas min, antaŭ ĉio mian esperantoblogon, kompreneble. Rilate “Графът” mi supozis, ke eble kelkaj da miaj vizitantoj estas en eksterlando kaj simple scivolemis en kiuj landoj ili estas.

Tutlogike mi atendis multenobrajn flagetojn ĉi-tie, kaj nur unuopajn – en “Графът”, ja ĝi situas en bulgarlingva blogspaco de WordPress.

Sed surprizo!

Ĝis hodiaŭ la esperanta “La Grafo en Esperanto” estis vizitita el 34 landoj kaj la bulgarlingva “Графът” – el 61?!

Kiu lingvo estas internacia – ĉu la bulgara aŭ Esperanto? 😀

Mi ŝercas, kompreneble.

Serioze ekpensinte, mi konkludis:

La bulgaroj estas movemaj. Sed kie ajn ili troviĝas, proksime aŭ male, neniam rompas sian ligon al la Patrujo!

___________________________

 

La unua penso

Se ne havas saĝon en la kapo kaj ekde eta oni ne instruis vin uzi ĝin, la klerigo faros vin nur instruitulo, sed ne saĝulo” (ies penso).

Kiu signifas “instrui pensadon”?

Ja rilate al pensado oni havas gravan karakterizaĵon – ne devas difini regulojn por “ĝusta (vera, bona) pensado”. Se vi komencis alproprigi “tio povas, tio ne povas”-n, sistemojn kaj modelojn, do vi aliras ne pensadon, sed kontraŭe. La fino de tiu vojo estas sola – vi ĉiam estas “ĝuste pensata” sen propraj pensoj…

Ĉiu homo havas naturan kapablecon pensi (ne nur la homoj, mi certas!). Sed ankaŭ preskaŭ ĉiu havas pli ol malpli malutilojn. Ili aperiĝas ekde frua infaneco, kiam la plenaĝuloj komencas aligi “sociajn katenojn” transformigante la regulojn de konduto en reguloj de pensado. Ĉu vi ekaŭdis dum infaneco “Kion vi pensas ke faras?”? Eble multfoje… 🙂

Poste alvenas la teroro de aŭtoritatuloj – kaj bonaj, kaj malbonaj. Jes ankaŭ bonaj – seneraraj aŭ eraraj (ili ankaŭ estas homoj!) ili malhelpas nin pensi mem.

Tiel, unu post alia, la pensado ligiĝas jen al tiu paliseto, jen al alia…

Bone, sed kiel devas pensadi?
Senpasie! Ni devas forgesi

–         la aŭtoritatulojn;

–         la malpermesojn;

–         lernigi aliajn kiel devas pensi;

–         ordoni al sia menso regulojn. Ne ŝovu la nazon en ĝiaj aferoj – ĝi scias sian laboron. Atendu la rezulto en la mensejo “venis en mia kapo”. 🙂

Kaj informaĵo, informo, ankoraŭ informado! Ne estas grava kaj eta informo. Kiom pli, tiom pli ĝusteco alvenos en via kapo. Estu trankvila – la volumeno de nia cerba komputilo estas sufiĉe granda. 🙂

Ni devas pli fidi de nia cerbo – kiom da fojoj vi pentis, ke malaŭskultis sian “la unuan penson”?

Kaj nun, kiam vi tralegis mian skribaĵon, aŭskultu vian la unuan penson:

Laŭ miaj propraj vortoj mi nerajtas lernigi vin kiel vi pensi!… 🙂

_____________________

Ilustra anekdoto:

Profesoro de filozofio, antaŭ komenco de sia lekcio diras: “Petro, foriru aŭskultejon!”.

Kaj komencas sian lekcion:

–         Jen vi vidas kranion de juna Markso.

–         Jen estas kranion de mezaĝa Markso.

La studentoj diligente notas.

–         Kaj tio estas kranion de Markso…

–         Sed ĉu estas eble 3 kranioj de unu homo?!? – aŭskultas studenta voĉo.

–         Petro, mi diris al vi eliri!

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Cherche la Esperanto :-)

Antaŭ monato mi skribis pri plej longa libro registrita en Guinness World Records, kiu okazis esperanta.

Nun ankoraŭ unu recordo registrita en Guinness World Records – ĉi foje de esperantisto.

Tiu estas franca kantisto JoMo (Jean-Marc LECLERCQ).
Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 22 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guiness-libron pri rekordoj.

Esperante li kantas ekde 1988 j.

Jomo 

Jen lia esperantlingva interpreto de la cigana himno:

Djelem djelem – Esperanto (kun subteksto)

Pri li mi eksciis el blogo de bulgara esperantistino (bulgarlingve).

Plie pri JoMo vi povos legi en Wikipedia (esperante). Interalie, li estas okcitano. Kaj Okcitanio estas ligita al bulgara bogomilismo.

___________________________

Bonvolu klaki 🙂 vian impreson:

Multe en malmulte

En bulgarlingvaj blogoj oni ludas unuavide amuzan intelektan ludon “Nova literatura formo – minirakonto.

Mi pensas, ke ĝi estus utila por riĉigo lingvajn rezervojn – ja devas trovigi lakonan esprimon! Ĉar plenumota tasko estas skribi rakonton ĝuste de 50 vortoj.

Multe en malmulte – rakonto devas esti enhavoplena!

Mi proponas al vi provi.

Jen mia provo:

Al mi donacis blogon. Iomtempe mi alrigardadis suspekte. Finfine kuraĝiĝis kaj eniris. Nun mi havas problemon – ne povas eliri. Alskribi ion saĝan, gastigi interesajn vizitantojn, mi mem aliru gaste… Tio estis kvazaŭa, virtuala mondo.

–          Mensogo – diras mia kato – ĝi estas eĉ tute reala. Vi delonge forestas kaj mi atendas malsata!

Kaj ankoraŭ unu:

Mi naskiĝis kaj mortos.

Intertempe mi eksciis ridadi, ploradi, perdigi tempon de mia patrino, kolerigi mian patron, fari domaĝon, esti hezitema, senhezita, ruza, fidela, mensogema; ami, malami, malŝati, gajni monon; ke ekzistas ununura virino, la idoj estas zorgo, la nepoj – amsento, pasioj ĝistempe, la saĝo eterna.

Kio okazos la eksciitan?!?

___________________________

Bonvolu klaki 🙂 vian impreson:

Ni komencu la 10-n ridetantaj

Interparolo:

–          Ĉu vi imagas – ĉijare Novjaro estas en vendredo.

–          Ne-e! Se nur ne estu ankaŭ la 13-an…

_______

Memfida diletanto direktis ironian demandon al Lichtenberg – ĉu li povas klarigi la diverson inter tempo kaj eterneco.

–          Tempo estas – respondis trankvile la filosofo – parto de la mia okupiteco kiun mia respondo forigas, sed eterneco estas tio, kio nesufiĉos por vi kompreni…

_______

–          Sinjoro advokato, mia najbaro ofendis min.

–          Kion li diris al vi?

–          For al la diabloj!

–          Kaj vi kion faris?

–          Mi venis al vi…

_______

Alexandre Dumas – patro, sciata kiel granda frandemulo, vespermanĝis ĉe riĉulino. Post la fino de modesta vespermanĝo, adiaŭante lin la damo demandis:

–          Kiam Vi plezurigis min denove vespermanĝi ĉe mi?

–          Tuj! – abrupte respondis Dumas kaj revenis al la tablo…

_______

–          – Saluton, Vasil! Mi deziras konatigi Vin al la mia kuzino.

–          Dankon, sed mi konas ŝin.

–          Ĉu ne? Ekde kiam?

–          Antaŭtempe ŝi estis ankaŭ mia kuzino…

_______

–          Kial vi teil malvigliĝis?

–          Antaŭnelonge mi demandis mian patron pri la plej granda stultajo, iam farita de li.

–          Kaj?

–          Li nur ekrigardis min sen diri ion…

_______

–          Ĉu bieron? – demandas la kelnero ĉiama kliento.

–          Ne, mi estas per aŭto. Nur mineralakvon.

Post iom la kelnero revenas alportante bieron:

–          Vi povas senzorge eltrinki la bieron! Iu forŝtelis vian aŭton…

_______

En monaĥejo:

–          Ha, viaj monaĥoj fumas dum la preĝoj?!? Ni demandis la Sankta Sinodo ĉu oni povas fumi dum la preĝo kaj ili malpermesegis!

–          Al ni ili permesis. Ni demandis: “ĉu ni povas preĝi dum ni fumas?”

_______

En bicikla magazeno:

–          Mi intencas aĉeti biciklon por mia edzino. Ĉu vi povas konsili min?

–          Ĉu vi deziras surprizi ŝin?

–          Kompreneble! Ja ŝi atendas aŭton “Mercedes”…

_______

Kliento en restoracio mendas porcion da fiŝo. La kelnero alportas, sed la fiŝo en la telero estas ege kurba.

–          Kial estas tiel kurba tiu fiŝo? – demandas kliento.

Ja…ĝi estas tia, ĉar kaptis ĝin ĝuste en la riverkurbiĝo…

___________________________

Bonvolu klaki 🙂 vian impreson:

Feliĉan Novjaron!

Feliĉan Novjaron, amikoj, nekonatuloj, homaro!

Estu vivaj kaj sanaj!

Okazu al vi ĉio, kion mi bondeziras al vi!

Bonŝancon dum la 2010 jaro!

Novjaraj kantoj:

feliz navidad

myniqko ostana
Sur fotoj estas survaĉki – gratulfrapaĵoj el ornamitaj kornusbranĉetoj. Gratulfrapado en la tago de la Novjaro estas popola kutimo. Geknaboj frapetas per survaĉki la dorsojn de ĉiuj personoj, eldirante bondezirojn. Ekzemple:

Bonan gajan jaron,

Oran spikon sur agro,

Ruĝan pomon en ĝardeno

Ĝis jaro, ĝis amen,

Estu vive kaj sane!

___________________________

Bonvolu klaki 🙂 vian impreson: