Archive for the ‘elpensaĵoj’ Category

La reganto de la vivo

Varmege. Deziras nenion. Por ke ne malkomponiĝas, plej bone estos sidi ien pli malvarmetan kun frosta trinkaĵo kaj saĝumi. Intelekte labori… 🙂

Mi tiel faris kaj jen rezulto:

Naskiĝante ni estas pura blanka paĝo, sur kiu tuj komenciĝas enskribaton de nia individua karakterizo. Kiaj personoj ni estos kaj kia estos nia sorto dependas de tio, kiu kaj kion enskribadis, kion ni aldonadis.

Ĉu vi konsentas?

Aŭ vi opinias, ke ni alvenas sur la Tero kun antaŭe horare priskribita sorto – ĝis la tagoj kaj horoj?

Mi ne riskas juĝi.

Sed en ambaŭ okazoj ni konsumas nian propran vivon, ĝi estas nia kaj neniu povas regi gin.

Sed ŝajne ne estas tiel…

Ĉu pro varmego aŭ pro frosta trinkaĵo, al mi subite ekbrilis ke ni, homoj, dum la tuta sia vivo estas subiĝemaj plenumantoj de la volo de absoluta reganto! Liaj senvolaj sklavoj. Ekde ekploro post naskiĝo gis la morto eĉ sekundo de nia vivo sen ĝia kontrolo malekzistas.

La reganto de la homo, tiu absoluta tirano, nomiĝas sento.

 

Neniam ni spertas ion, neniam faras ion sen en ĝi sidis sento. Ĉu kiel ega aŭ eta emocio, ĉu trankvila, kaŝita, nevidebla, nesentebla eĉ por ni mem – ĉiam ĝi estas.

Kiel ĉiuj sklavoj, ni provas ribeli kontraŭ ĝia tiraneco. Profesorojn kaj lernejojn ni kreis – instruigi nin “malobei al ĝi, superstari, premi, gvidi ĝin” k.t.p. elpensaĵoj. He, ni gvidos ĝin – kiom la ridigisto gvidas la reĝo!..

Filozofoj kaj psikologoj saĝumas temon. Tio kaj alio – se nur ne devas konfesi, ke la sento ĉeestas en fundamento de nia tuta esenco, agado, vivado. “Ĝi havas gravan rolo por konduto de la homo.” Kia rolo, he vi, la sento gvidas la tutan nian konduton ekde komenco ĝis la fino niaj!

Ĝi devigas nin

–          Malesperiĝi, spite de ĉia logiko;

–          mortigi ninsimilulojn kontraŭ ĉia logiko nur ke ia teamo gajnis ludo per balo;

–          penegi kiel frenezaj lerni ian muzikinstrumenton ĉar ĝuste nia sento ne povas sen muziko;

–          malsupreniĝi terurprofunde en la tero aŭ grimpi sur neeble altaj montosuproj nesciate kial;

–          mortigi sian idon kaj akcepti la sorton de nekonataj infanoj kaj homoj kiel nia propra;

–          ekrideti kaj bonsaluti al nekonatuloj;

–          pardoni aliajn kaj sin malsenkulpigi; kontraŭe;

–          subpreni nin la penso, ke ĉiujn 5 sekundojn unu infano mortas pro malsato sur nia planedo;

–          deziri por si ankoraŭ pli, kaj pli, kaj pli, bone sciite, ke tio signifas malpli, kaj malpli, kaj malpli por iuj;

Ankoraŭ sennombraj “Ĝi devigas nin”. Se vi deziras – en tia varmego devigas min skribi tiajn fantasmagoriojn en mia blogo kaj vin – legi ilin… 🙂

Sed tio ankoraŭ ne estas la plej malbono!

La sentoj havas sian “socion” kun fortuloj kaj “ĉefoj”. Ili estas kapablaj mobilizi la sentojn de pacema kaj amikema popolo kaj instigi ĝin mortigante multe da homojn sklavigi alian paceman kaj amikeman popolon. Posttempe neniu el tiuj ordinaraj homoj ne povas diri logike kial li faris tion…

Ĉu tiel obeemaj ni restos ĉiam? Ĉu nia produnteco estas nenio!?

Ĉiu reganto havas malforton!

Ĉiu homo havas forton!

Nia forteco estas la saĝo, ne restu la sentojn senkontrole gvidi vin!

Nevidebla lingvo de la Universo

Kelkafoje jam mi skribis pri la homaro kaj la cetera viva mondo. Mia antaŭa skribaĵo pri nia kato Milĉo revenas min al la mia ŝatata temo. Legante mian rakonton vi eble pripensis, ke nia dialogo kun Milĉo estas konata verkista maniero, ja ĝi estas neebla.

Sed ĉu? Legi plu

Eta maloportuneco de signaĵemo

Multe en malmulte

Iuj homoj multe emis la vortojn, pro tio komencis skribi ek la unua ĝis la lasta litero ĉiujn vortojn, kiuj venis en iliajn kapojn, unue sur la papero, sekve sur la muroj, speguloj kaj siaj kalsonoj. La vortoj finiĝis, pro tio ili repetis ĉion denove de mal al antaŭe, de la lasta ĝis la unua litero. Kiam ili finis, ne restis eĉ unu vorto ŝateminda.

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Online

Mi vekiĝas, etendiĝas, sed al mi estas iel ĝene. Kvazaŭ io ĉirkaŭŝvebas. “Ĉu la vetero ŝanĝiĝas kaj influas al miaj maljunaj ostoj?” pensas mi.

Malfermante fenestron mi ekrigardas ekstere. Ĉio ŝajnas en ordo – l’aero estas freŝa, la suno estas aperonta. Kaj tamen io ne estas kiel devas esti, mi sentas.

Subite mi konscias: eĉ unu person ne estas vidata! Nek sur la strato, nek en la fenestroj vidalvide, nek en magazenoj malsupre. Kaj nenia sono aŭskultas, nenia aŭto trapasas.

Kio fariĝas? Ĉu la urbestro ordonis ĉiuj urbanoj forlasi Sofion por lavi ĝin kaj mi ne havis konon pri tio? Sed tiaokaze estus videbla iu specialvestita kiu kolektas gapemuloj kiel mi.

Ne estas tio.

Plu nenia penso alvenas min kie homoj povas malaperi.

Mi ekfunciigas la komputilon por ekscii ion, ke la formikoj surrampis mian dorson…

La mia malnoveta maŝino varmiĝas malrapide, mi frapetas malpacience. Finfine alklakas piktogramon de Opera.

Kaj tuj mia kato Milĉo, dormanta sur la planko, supresaltis per la kvara piedegetoj, ekkuregis kaj sin kaŝis en sia plej certa kaŝejo.

Ĝis kiam mi, surprizita, alrigardas kio ektimis lin, en la ĉambro ŝajne kirlovento ĉirkaŭturnas. En la monitoro – ĥaoso, nenian bildon povas percepti, al ĉiuj direktoj sinpelas surskriboj kaj bildimaĝoj. Kaj ia homsvarmo – ŝajne miliono da homoj parolas samtempe!

Mi rigardas malkomprenanta kaj ektimigita. Mi havas senton ke tuj el monitoro elŝutiĝos amaso da homoj. Kia estas tiu fenomeno, kio fariĝas, ĉu aliteranoj konkeras Sofion?!?

Subite ekbriis al mi: ĉiuj sofianoj enretiĝis kaj estas online!

………………

Surverŝita ŝvinton mi vekiĝis. Ĉifoje efektive.

Fi, kia terursonĝo, he!

Etendiĝante, mi etendas manon al la komputilo…

___________________________

Bonvolu klaki vian impreson:

Stranga sonĝo

Malemociigas min la sonĝoj kaj iliaj interpretoj. Eble ĉar mi havas propran teorion pri ili kaj povas ĉiam klarigi al mi la kaŭzon sonĝi ĝuste tion…
Sed la sonĝo de la pasinta nokto petas esti rakontita. Impresigis min. Al vi restas prijuĝi ĉu ĝi estas stranga aŭ simple stulta…

Mi piediras sur larĝa parka aleo. Antaŭe mi vidas 2 hundojn. La unua estis bruna, mezgranda. La dua granda kaj nigra, sed grave, tre strangaspekta – granda globforma kapo kaj buŝo malkonvena al hundo. Staras apatie unu apud alia.
– Mi alparolos ilin – pensas – la nigra estas interesa kaj stranga, mi neniam vidis simila.
Tiutempe mi aŭskultas viran voĉon kiu komandas: “Tenu!” La nigra hundo ektremas sirpreizate kaj post momenta hezito sin ĵetas sur la bruna.
Komencas konata kruela batalo, sed la fortoj estas neegalaj. La bruna plorhurlas senespere. Mi ekurĝas kaj proksimiĝante vidas la ĝia kapo en la buŝo de la nigra. “Fine, mortigis gin!” venas penso al mi.
Terurita, mi direktiĝas kure kriaĉante: “Haltu! Lasu ĝin tuj!”
La nigra lasas la brunan (kiu kuŝas senmove kiel mortigita) kaj kuŝas sur la tero.
– Kiel ci povas – daŭras mi kriaĉi al ĝi – kiel ci povas disŝiri hundon, kiu neniu faris al ci!
Ĝi alrigardas min kuŝante.
– He Vi, ĉu Vi estas freneza? – diras ĝi al mi – Kiel mi disŝiras ĝin, ja mi ne estas murdinto! Sed kion ni fari, ja donis al mi komandon “tenu”. Vole ne vole ni devis komedii. Kion Vi farus se estis al nia loko?
– Kaj interalie – daŭras la nigra hundo – mi tute ne estas hundo, mi estas virkato!
La bruna hundo “reviviĝas” kaj aliras kuŝi ĉe la nigra.
Mi ekridegis kaj vekiĝis.

Havis valoron rakonti ĉi-sonĝon, ĉu ne? Plej malmulte ĝi estas amuza.
Nur unu estas por mi enigmo: el kiaj pecetoj en la memoro mia cerbo kunmetis ĝin distrante sin ĝis kiam mi dormis…

Edifa fabelo

Iam, en pratempo, – tiel komencas veraj fabeloj – estis eta vilaĝo. La loko estis malgranda kaj vilaĝanoj konstruis domojn (tiam nur el ligno) tre dense.

Kaj, kiel ofte samokazas en malvasteco, rapide interrilatoj de vilaĝanoj estiĝis ĉiu kontraŭ ĉiuj.
De kiu najbaro alrigardis edzinon, de kiu najbara kokino bekis ion en korto – ja se al Vi estas malvaste ĉiam eltrovos motivon por elverŝi sian koleron!

Unufoje, dum unu varmega kaj ventohava tago, subite ekbruliĝis la domo de unu el “plej amataj” vilaĝanoj.

Ekkriadis li, ariĝis ĉiuj. Nenion faras, restas videmuloj. Iuj eĉ komencis rikaneti.

Bone, sed la fajro ege pligrandiĝis, timige fariĝis! Eksilentis homoj komprenante, ke se daŭrigos same la tuta vilaĝo povas foriĝi. Sen longa hezito ĉiuj dizkuris kun akvoplenaj kaldronoj kaj siteloj kaj malbruligis fajron.

Poste helpigis sian samvilaĝanon ripari sian domon, kaj eĉ donacis al li po ia hejntapiŝo kaj kuireja vazaro. Homeco estas, devas helpi unu alian, ja ankaŭ al alia povus okaze…

Kaj – kiel plej ofte finiĝas ĉia memestimanta fabelo – ili ekvivadis feliĉe!

Nu, ne entute: de kiu najbaro – edzinon, de alia… malvasteco, ĉu vi memoris? Sed la vilaĝo estiĝis kaj la posteularo nun krakas sur klavaro en la tuta mondo.
…………..
Kion? Kia estas l’edifo? Mi ne scias.
Ja en fabelo ne estas dirita, ĉu ili (la posteularoj) memoras kiel malbruligas incendion en la vilaĝo?…