Archive for Septembro 26th, 2009

Stranga sonĝo

Malemociigas min la sonĝoj kaj iliaj interpretoj. Eble ĉar mi havas propran teorion pri ili kaj povas ĉiam klarigi al mi la kaŭzon sonĝi ĝuste tion…
Sed la sonĝo de la pasinta nokto petas esti rakontita. Impresigis min. Al vi restas prijuĝi ĉu ĝi estas stranga aŭ simple stulta…

Mi piediras sur larĝa parka aleo. Antaŭe mi vidas 2 hundojn. La unua estis bruna, mezgranda. La dua granda kaj nigra, sed grave, tre strangaspekta – granda globforma kapo kaj buŝo malkonvena al hundo. Staras apatie unu apud alia.
– Mi alparolos ilin – pensas – la nigra estas interesa kaj stranga, mi neniam vidis simila.
Tiutempe mi aŭskultas viran voĉon kiu komandas: “Tenu!” La nigra hundo ektremas sirpreizate kaj post momenta hezito sin ĵetas sur la bruna.
Komencas konata kruela batalo, sed la fortoj estas neegalaj. La bruna plorhurlas senespere. Mi ekurĝas kaj proksimiĝante vidas la ĝia kapo en la buŝo de la nigra. “Fine, mortigis gin!” venas penso al mi.
Terurita, mi direktiĝas kure kriaĉante: “Haltu! Lasu ĝin tuj!”
La nigra lasas la brunan (kiu kuŝas senmove kiel mortigita) kaj kuŝas sur la tero.
– Kiel ci povas – daŭras mi kriaĉi al ĝi – kiel ci povas disŝiri hundon, kiu neniu faris al ci!
Ĝi alrigardas min kuŝante.
– He Vi, ĉu Vi estas freneza? – diras ĝi al mi – Kiel mi disŝiras ĝin, ja mi ne estas murdinto! Sed kion ni fari, ja donis al mi komandon “tenu”. Vole ne vole ni devis komedii. Kion Vi farus se estis al nia loko?
– Kaj interalie – daŭras la nigra hundo – mi tute ne estas hundo, mi estas virkato!
La bruna hundo “reviviĝas” kaj aliras kuŝi ĉe la nigra.
Mi ekridegis kaj vekiĝis.

Havis valoron rakonti ĉi-sonĝon, ĉu ne? Plej malmulte ĝi estas amuza.
Nur unu estas por mi enigmo: el kiaj pecetoj en la memoro mia cerbo kunmetis ĝin distrante sin ĝis kiam mi dormis…